keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Autoodtwarzanie

Z tego filmu dowiesz się:

  • jak zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego sumę, różnicę, iloczyn i iloraz,
  • jak zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego liczbę o dwa większą i dwa razy większą,
  • jak zapisać za pomocą wyrażenia algebraicznego liczbę o dwa mniejszą i dwa razy mniejszą,
  • jak odczytać ze zrozumieniem wyrażenie algebraiczne.

Kto pracował przy tym filmie

Tutor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Katarzyna Iżycka

Materiały: Katarzyna Izycka

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Dyskusja