keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Autoodtwarzanie

Z tego filmu dowiesz się:

  • co to jest twierdzenie Talesa i jak je wykorzystywać w zadaniach,
  • co to jest twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa,
  • jak sprawdzić, czy proste przecinające ramiona kąta są równoległe,
  • jak układać proporcje i wykorzystywać je do określania długości odcinków na ramionach kąta przeciętych dwiema prostymi równoległymi.

Lista materiałów użytych w filmie

Vimeo-Free-Videos (CC 0)
Katalyst Education (CC BY)

Kto pracował przy tym filmie

Tutor: Arkadiusz Sas

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Dyskusja