Ścieżka:

miniatura 08:26

Równania oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

Dowiedz się: ile jest liczb spełniających równanie, ile rozwiązań może mieć równanie, kiedy równanie jest oznaczone, kiedy nieoznaczone, a kiedy sprzeczne, ile rozwiązań ma równanie oznaczone, ile nieoznaczone, a ile sprzeczne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-LIC-III.2

miniatura 09:23

Równania - zadania o liczbach

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania o liczbach za pomocą równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.4

miniatura 08:49

Przekształcenia wzorów

Dowiedz się: jak przekształcać wzory, jak wyznaczyć daną wielkość ze wzoru.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.5

miniatura 09:30

Zadania o wieku ludzi

Dowiedz się: jak zapisać w równaniu upływ czasu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.4

miniatura 10:08

Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą układu równań

Dowiedz się: ile równań jest koniecznych do rozwiązania zadania z dwoma niewiadomymi, jak zapisać układ równań na podstawie danych z zadania, co jest rozwiązaniem układu równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 08:39

Równania - zadania tekstowe

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.4

miniatura 09:53

Liczby spełniające układ równań

Dowiedz się: jak sprawdzić, czy para liczb jest rozwiązaniem układu równań, czy sprawdzenie jednego równania jest wystarczające do rozwiązania, co jest rozwiązaniem układu równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 12:58

Równania: zadania procentowe

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania procentowe za pomocą równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.4

miniatura 09:08

Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania metodą podstawiania, co to znaczy podstawić niewiadomą, jak podstawiać jedną niewiadomą w miejsce drugiej, jak przekształcić równanie po podstawieniu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 10:06

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

Dowiedz się: co to jest proporcja, na ile równych części należy podzielić daną wielkość w proporcji, co to znaczy podział a:b, co to znaczy podział a:b:c.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VII.2 MAT-SP78-VII.3