Ścieżka:

miniatura 11:02

Pole pierścienia kołowego

Dowiedz sie: co to są okręgi współśrodkowe, co to jest pierścień kołowy, jak obliczyć pole pierścienia kołowego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 10:38

Ostrosłupy - zadania

Dowiedz sie: jak wyznaczać długości krawędzi ostrosłupa, jak wyznaczać objętość ostrosłupa, jak wyznaczać pole powierzchni ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 07:53

Suma kątów w trójkącie

Dowiedz sie: dlaczego suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie, czy w każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni, jak obliczyć miarę brakującego kąta w trójkącie, co to jest kąt dopisany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 11:15

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

Dowiedz sie: czym są pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześcienne i pierwiastki wyższych stopnia, jak obliczać pierwiastki wyższych stopni, jak obliczać wyrażenia z pierwiastkami.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 10:05

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

Dowiedz sie: jak upraszczać wyrażenia z pierwiastkami, jak wyłączyć czynnik przed pierwiastek, jak w skuteczny sposób rozwiązywać skomplikowane wyrażenia z pierwiastkami.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 10:56

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

Dowiedz sie: czym jest potęga o wykładniku wymiernym, jak obliczać potęgi o wykładniku wymiernym, jak zamienić potęgę o wykładniku wymiernym na pierwiastek.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 11:00

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

Dowiedz sie: czym jest notacja wykładnicza, jak zapisywać duże liczby za pomocą notacji wykładniczej, jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 10:09

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

Dowiedz sie: jak upraszczać wyrażenia wykorzystując potęgi o wykładniku wymiernym, jak skutecznie obliczać wyrażenia z potęgami o wykładnikach wymiernych.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 10:40

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

Dowiedz sie: czym jest potęga o wykładniku ujemnym, jak obliczać potęgi o wykładniku ujemnym, jak obliczać ułamki podniesione do potęgi o wykładniku ujemnym.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
I.8

miniatura 10:34

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

Dowiedz sie: jak udowodnić podzielność liczb zawierających potęgi, jak wykazać równość wyrażeń z potęgami i pierwiastkami, jak rozwiązywać zadania dowodowe z wykorzystaniem praw działań na potęgach i pierwiastkach.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
I.8