Ścieżka:

miniatura 14:13

Twierdzenie Pitagorasa: wprowadzenie

Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8