Ścieżka:

miniatura 09:19

Dodawanie liczb całkowitych

Dowiedz się: jak do liczby dodatniej dodać liczbę ujemną, jak do liczby ujemnej dodać liczbę dodatnią, jak dodawać do siebie liczby ujemne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-III.5

miniatura 10:32

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Dowiedz się: jak mnożyć liczby całkowite, jak dzielić liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-III.5

miniatura 10:13

Potęgowanie liczb ujemnych

Dowiedz się: jak potęgować liczby ujemne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-III.5

miniatura 08:05

Odejmowanie liczb całkowitych

Dowiedz się: gdzie w życiu codziennym stosuje się odejmowanie liczb całkowitych, jak odejmować liczby całkowite.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-III.5