Ścieżka:

miniatura 04:57

Twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta

Dowiedz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta, jak udowodnić twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.3

miniatura 06:15

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

Dowiedz się: ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, jaką miarę mają kąty w trójkącie równobocznym, jak obliczyć miarę jednego z kątów trójkąta, znając dwa pozostałe, jak obliczyć miarę jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, znając miarę drugiego kąta ostrego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.3

miniatura 05:53

Suma miar kątów w czworokącie

Dowiedz się: ile wynosi suma miar kątów w różnych czworokątach, jak udowodnić, że suma miar kątów jest taka sama w każdym czworokącie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.3 MAT-SP46-IX.5

miniatura 12:29

Kąty w trapezach i równoległobokach

Dowiedz się: jakie własności mają kąty wewnętrzne w trapezie, jakie własności mają kąty wewnętrzne w równoległoboku, jak obliczyć miary kątów w trapezie, jak obliczyć miarę kątów równoległoboku, znając miarę jednego z nich.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.3 MAT-SP46-IX.5