Fraza: Pistacja

Znaleziono 304

Obliczenia praktyczne - tabele i wykresy

miniatura 3 videocam

Obliczenia praktyczne - prędkość, droga i czas

miniatura 4 videocam

Wyrażenia algebraiczne

miniatura 3 videocam

Liczby dziesiętne - wprowadzenie

miniatura 7 videocam

Skala - wprowadzenie

miniatura 4 videocam

Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych

miniatura 5 videocam

Wielokrotności i dzielniki liczb

miniatura 11 videocam

Kąty powstałe w wyniku przecięcia prostych

miniatura 3 videocam

Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

miniatura 8 videocam

Działania na liczbach dziesiętnych

miniatura 6 videocam