Ścieżka:

miniatura 09:45

Siatka i pole powierzchni ostrosłupa

Dowiedz się: jak rozróżniać siatki ostrosłupów, czym jest pole powierzchni ostrosłupa, jak obliczać pole powierzchni ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.3

miniatura 11:17

Ostrosłup prawidłowy trójkątny - obliczanie długości odcinków

Dowiedz się: jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy, jak obliczyć odpowiednie odcinki w trójkącie równobocznym, jak obliczyć wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego znając wysokość ostrosłupa i długość krawędzi podstawy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8 MAT-SP78-XI.3

miniatura 11:00

Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny - obliczanie długości odcinków

Dowiedz się: jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy, jak obliczyć odpowiednie odcinki w kwadracie, jak obliczyć krawędź boczną ostrosłupa prawidłowego czworokątnego znająć długości wysokości i krawędzi podstawy, jak obliczyć wysokość ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego znając długości krawędzi bocznych i podstawy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8 MAT-SP78-XI.3

miniatura 10:38

Ostrosłupy - zadania

Dowiedz się: jak wyznaczać długości krawędzi ostrosłupa, jak wyznaczać objętość ostrosłupa, jak wyznaczać pole powierzchni ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.3

miniatura 10:15

Rodzaje ostrosłupów

Dowiedz się: czym jest ostrosłup, w jaki sposób opisywać ostrosłupy, jak nazywać ostrosłupy, czym charakteryzuje się ostrosłup prawidłowy, czym jest czworościan foremny.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.1

miniatura 10:42

Objętość ostrosłupa

Dowiedz się: gdzie w ostrosłupie znajduje się wysokość, czym jest spodek wysokości, jak obliczyć wysokość ostrosłupa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.3

miniatura 11:06

Rysowanie ostrosłupów

Dowiedz się: czym jest rzut równoległy, jak rysować ostrosłupy prawidłowe czworokątne, jak rysować ostrosłupy prawidłowe trójkątne, jak rysować ostrosłupy prawidłowe sześciokątne, jak rysować dowolne ostrosłupy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.1