Fraza: Obliczenia procentowe

Znaleziono 17

Diagramy procentowe

miniatura 09:52

Co to są procenty? - Zamiana ułamka na procent

miniatura 07:48

Co to są procenty? - Zamiana procentu na ułamek

miniatura 06:19

Obliczanie procentu danej liczby

miniatura 09:54

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

miniatura 09:10

Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu

miniatura 10:10

Więcej niż 100%

miniatura 07:42

Podwyżki

miniatura 09:44

Obniżki

miniatura 09:45

Procenty w zadaniach tekstowych

miniatura 10:22