Fraza: Pierwiastki

Znaleziono 21

Mnożenie pierwiastków kwadratowych

miniatura 08:20

Dzielenie pierwiastków kwadratowych

miniatura 08:34

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

miniatura 09:45

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka

miniatura 07:24

Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych - przykłady

miniatura 08:57

Dodawanie i odejmowanie pierwiastków

miniatura 11:03

Usuwanie niewymierności z mianownika

miniatura 08:08

Szacowanie wartości pierwiastków

miniatura 08:37

Pierwiastek sześcienny - wprowadzenie

miniatura 09:20

Pierwiastki sześcienne z liczb niesześciennych

miniatura 07:37