Fraza: Pistacja

Znaleziono 20

Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:05

Notacja wykładnicza - zamiana jednostek

miniatura 10:07

Notacja wykładnicza - zadania tekstowe

miniatura 10:49

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:00

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura 10:40

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

miniatura 10:12

Pojęcie potęgi

miniatura 08:36

Potęgowanie ułamków

miniatura 06:43

Potęgowanie liczb ujemnych

miniatura 04:26

Mnożenie potęg o tej samej podstawie

miniatura 07:59