Fraza: Potęgi o podstawach wymiernych

Znaleziono 20

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:00

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

miniatura 10:40

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

miniatura 10:12

Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej

miniatura 11:05

Notacja wykładnicza - zamiana jednostek

miniatura 10:07

Notacja wykładnicza - zadania tekstowe

miniatura 10:49

Porównywanie potęg o różnych wykładnikach naturalnych i jednakowych podstawach

miniatura 10:16

Porównywanie potęg o różnych podstawach i jednakowych wykładnikach naturalnych

miniatura 07:19

Działania na potęgach o wykładniku naturalnym

miniatura 06:43

Pojęcie potęgi

miniatura 08:36