Ścieżka:

miniatura 11:00

Zapisywanie dużych liczb w notacji wykładniczej

Dowiedz się: czym jest notacja wykładnicza, jak zapisywać duże liczby za pomocą notacji wykładniczej, jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.5

miniatura 10:40

Czym jest potęga o wykładniku ujemnym?

Dowiedz się: czym jest potęga o wykładniku ujemnym, jak obliczać potęgi o wykładniku ujemnym, jak obliczać ułamki podniesione do potęgi o wykładniku ujemnym.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.5

miniatura 10:12

Działania na potęgach o wykładniku ujemnym

Dowiedz się: jak wykonywać operacje mnożenia i dzielenia potęg o wykładnikach ujemnych, jak wykonywać operację potęgowania potęgi o wykładniku ujemnym.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.5

miniatura 11:05

Zapisywanie małych liczb w notacji wykładniczej

Dowiedz się: jak zamienić małe liczby zapisane w notacji wykładniczej na ułamek dziesiętny, jak zapisać liczby mniejsze od 1 za pomocą notacji wykładniczej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.5

miniatura 10:07

Notacja wykładnicza - zamiana jednostek

Dowiedz się: jak zamieniać jednostki długości i wagi z wykorzystaniem notacji wykładniczej, jak zamieniać jednostki powierzchni z wykorzystaniem notacji wykładniczej, jak zamieniać jednostki objętości z wykorzystaniem notacji wykładniczej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.5

miniatura 10:49

Notacja wykładnicza - zadania tekstowe

Dowiedz się: jak rozwiązywać zadania z wykorzystaniem notacji wykładniczej, jak mnożyć i dzielić liczby zapisane w notacji wykładniczej, jak dodawać i odejmować liczby zapistane w notacji wykładniczej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.5

miniatura 04:26

Potęgowanie liczb ujemnych

Dowiedz się: jak ponieść do potęgi liczbę ujemną, kiedy wynik takiego potęgowania jest dodatni, a kiedy ujemny, jaką rolę w potęgowaniu pełnią nawiasy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.1

miniatura 07:59

Mnożenie potęg o tej samej podstawie

Dowiedz się: jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach, jak mnożyć potęgi o tych samych podstawach.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.2

miniatura 09:19

Dzielenie potęg o tej samej podstawie

Dowiedz się: jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach, jak dzielić potęgi o tych samych podstawach.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.2

miniatura 08:49

Potęga potęgi

Dowiedz się: jak podnieść potęgę do potęgi, jak obliczyć potęgę potęgi, kiedy mnożymy wykładniki.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-I.4