Ścieżka:

miniatura 11:58

Figury symetryczne względem punktu

Dowiedz się: jak rozpoznać figury symetryczne względem punktu, czym jest środek symetrii.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.4

miniatura 10:24

Figury środkowosymetryczne

Dowiedz się: jak rozpoznać figury środkowosymetryczne, jak wskazać środek symetrii figur.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.4

miniatura 09:05

Symetria środkowa w układzie współrzędnych

Dowiedz się: jak wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem środka układu współrzędnych, jak utworzyć figurę symetryczną względem środka układu współrzędnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.4

miniatura 11:11

Rysowanie figur symetrycznych

Dowiedz się: jak uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej, gdy dane są: oś symetrii figury i część figury, jak narysować figurę symetryczną do danej figury względem znanej osi symetrii.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.3

miniatura 11:06

Figury symetryczne względem prostej

Dowiedz się: jak rozpoznać figury symetryczne względem prostej, czym jest oś symetrii, kiedy punkty są symetryczne względem prostej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.3

miniatura 10:18

Figury osiowosymetryczne

Dowiedz się: jak wskazać figury osiowo-symetryczne, jak narysować osie symetrii danej figury, jak wskazać, ile osi symetrii ma dana figura.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.3

miniatura 09:22

Symetria osiowa w układzie współrzędnych

Dowiedz się: jak wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem osi X i osi Y, jak wskazać, która para figur jest symetryczna względem osi układu współrzędnych, jak utworzyć figurę symetryczną względem osi X i osi Y.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XV.3