Ścieżka:

miniatura 10:18

Wzór na kolejne wyrazy ciągu

Dowiedz się: jak wyznaczyć wzór na kolejny wyraz ciągu, do czego przydaje się wzór na kolejny wyraz ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.2 MAT-LIC-VI.3

miniatura 07:40

Monotoniczność ciągu - wprowadzenie

Dowiedz się: co to znaczy, że ciąg jest rosnący, nierosnący, malejący, niemalejący, stały, monotoniczny i niemonotoniczny, jak badać monotoniczność ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.3

miniatura 10:45

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru

Dowiedz się: jak badać monotoniczność ciągu na podstawie wzoru ogólnego, jak interpretować otrzymane wyniki, co zrobić, gdy różnica między kolejnym a poprzednim wyrazem jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.3

miniatura 06:40

Badanie monotoniczności ciągu na podstawie wzoru - trudniejsze przykłady

Dowiedz się: jak badać monotoniczność ciągu na podstawie wzoru ogólnego, jak interpretować otrzymane wyniki, co zrobić, gdy różnica między kolejnym a poprzednim wyrazem jest wyrażeniem zależnym od zmiennej n.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.3

miniatura 10:08

Ciąg rekurencyjny

Dowiedz się: czym jest rekurencja, jak wygląda wzór rekurencyjny ciągu liczbowego, jak obliczać kolejne wyrazy ciągu korzystając ze wzoru rekurencyjnego, jakie są kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.2

miniatura 13:04

Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów

Dowiedz się: czym dla matematyka jest ciąg, że ciągi liczbowe mogą być skończone albo nieskończone, jakie są sposoby opisywania ciągu, jak oznaczać wyrazy ciągu i ich pozycje.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.1

miniatura 10:15

Wyznaczanie wyrazów ciągu

Dowiedz się: czym jest wzór ogólny ciągu, jak obliczać wyrazy ciągu korzystając ze wzoru ogólnego, jak sprawdzać za pomocą wzoru, czy dana liczba jest wyrazem ciągu.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VI.2