Fraza: Liczby rzeczywiste

Znaleziono 20

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny, n-tego stopnia

miniatura 11:15

Działania na pierwiastkach wyższych stopni

miniatura 10:05

Związek między pierwiastkowaniem a potęgowaniem

miniatura 10:56

Działania na potęgach o wykładniku wymiernym

miniatura 10:09

Potęgi i pierwiastki - zadania dowodowe

miniatura 10:34

Zmiana podstawy logarytmu

miniatura 09:05

Działania na logarytmach

miniatura 09:49

Proste równania logarytmiczne

miniatura 10:31

Zbiór liczb wymiernych

miniatura 11:02

Zbiór liczb niewymiernych

miniatura 08:48