Ścieżka:

miniatura 10:53

Rozpoznawanie wielokątów podobnych

Dowiedz się: jak rozpoznać wielokąty podobne, że figury podobne mają równe odpowiednie kąty, że figury podobne mają odpowiednie boki proporcjonalne, że dowolne dwa kwadraty, koła i odcinki zawsze są podobne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.9

miniatura 11:15

Cechy podobieństwa trójkątów

Dowiedz się: jak wskazać trójkąty podobne, jak uzasadnić, że dwa trójkąty są podobne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8

miniatura 11:21

Skala podobieństwa trójkątów

Dowiedz się: czym jest skala podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa, jak wykorzystać skalę podobieństwa do wyznaczenia długości boków.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8

miniatura 11:10

Stosunek pól trójkątów podobnych

Dowiedz się: że stosunek pól trójkątów podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa, jak obliczyć stosunek pól znając skalę podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa znając stosunek pól.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8 MAT-LIC-VIII.9

miniatura 11:26

Skala podobieństwa wielokątów

Dowiedz się: czym jest skala podobieństwa wielokątów, jak wyznaczyć skalę podobieństwa wielokątów, jak wykorzystać skalę podobieństwa wielokątów do wyznaczenia długości boków.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8

miniatura 11:29

Stosunek pól wielokątów podobnych

Dowiedz się: że stosunek pól wielokątów jest równy kwadratowi skali podobieństwa, jak obliczyć stosunek pól znając skalę podobieństwa, jak wyznaczyć skalę podobieństwa znając stosunek pól.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.9

miniatura 10:47

Podobieństwo w trójkątach prostokątnych

Dowiedz się: kiedy dwa trójkąty prostokątne są podobne, czy każde dwa trójkąty prostokątne są podobne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8