Ścieżka:

miniatura 11:54

Trójkąty podobne w trójkątach

Dowiedz się: kiedy trójkąty są podobne, jak wykorzystać podobieństwo trójkątów, jak znaleźć długości boków trójkąta podobnego.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8 MAT-LIC-VIII.12

miniatura 11:53

Trójkąty podobne w czworokątach

Dowiedz się: jak dzielić czworokąty na trójkąty podobne, jak obliczać długości boków korzystając z podziału na trójkąty podobne, jak obliczać miary kątów korzystając z podziału na trójkąty podobne.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.4 MAT-LIC-VIII.8 MAT-LIC-VIII.12

miniatura 07:30

Trójkąty podobne w okręgach

Dowiedz się: jak badać podobieństwo trójkątów wpisanych w okrąg, jak określać długości boków w takich trójkątach w oparciu o skalę podobieństwa, co to jest kąt wpisany, co to jest kąt oparty na cięciwie, co to jest kąt dopisany do okręgu, że kąty oparte na tym samym łuku okręgu są równe.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.7 MAT-LIC-VIII.8 MAT-LIC-VIII.12

miniatura 08:36

Odcinek łączący środki dwóch boków w trójkącie

Dowiedz się: czym jest twierdzenie o odcinku łączącym środki boków w trójkącie, jak zastosować w zadaniach twierdzenie o odcinku łączącym środki boków w trójkącie.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.8 MAT-LIC-VIII.10 MAT-LIC-VIII.12

miniatura 13:10

Twierdzenie Talesa

Dowiedz się: co to jest twierdzenie Talesa i jak je wykorzystywać w zadaniach, co to jest twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa, jak sprawdzić, czy proste przecinające ramiona kąta są równoległe, jak układać proporcje i wykorzystywać je do określania długości odcinków na ramionach kąta przeciętych dwiema prostymi równoległymi.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VIII.7 MAT-LIC-VIII.12