Ścieżka:

miniatura 12:02

Sinus, cosinus i tangens w trójkącie prostokątnym

Dowiedz się: co to jest sinus kąta ostrego, co to jest cosinus kąta ostrego, co to jest tangens kąta ostrego, jak obliczyć sinus kąta ostrego, jak obliczyć cosinus kąta ostrego, jak obliczyć tangens kąta ostrego.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.1

miniatura 07:07

Wyznaczanie boków trójkąta znając sinus, cosinus lub tangens

Dowiedz się: jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta przy tym boku, jak obliczyć długości boków trójkąta mając dany jeden z boków i miarę kąta naprzeciw tego boku.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.6

miniatura 11:33

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

Dowiedz się: co to są tablice trygonometryczne, jak znaleźć sinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego sinus, jak znaleźć cosinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego cosinus, jak znaleźć tangens kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego tangens.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.2 MAT-LIC-VII.3

miniatura 08:46

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla kątów 30 i 60 stopni

Dowiedz się: jak znaleźć wartość sinusa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość sinusa kąta 60 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 60 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 30 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 60 stopni.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.1

miniatura 05:45

Wartości sinusa, cosinusa, tangensa dla 45 stopni

Dowiedz się: jak znaleźć wartość sinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość cosinusa kąta 45 stopni, jak znaleźć wartość tangensa kąta 45 stopni.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.1

miniatura 11:07

Zastosowanie trygonometrii w zadaniach geometrycznych

Dowiedz się: jak znaleźć miarę kąta w trójkącie, jak obliczyć wartość wyrażenia zawierającego sinusy, cosinusy i tangensy kątów 30, 45 i 60 stopni, jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.6

miniatura 09:49

Pole trójkąta - wzór z sinusem

Dowiedz się: jak obliczyć pole trójkąta znając długości dwóch boków i miarę kąta pomiędzy nimi, jak zastosować sinus kąta do obliczenia wysokości w trójkącie.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-VII.5