Ścieżka:
Filmy (3)
miniatura 12:46

Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Dowiedz sie: czym jest równanie pierwszego stopnia, jak rozpoznać równanie pierwszego stopnia, jaka jest interpretacja graficzna równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi, jak sprawdzić, czy punkt należy do wykresu funkcji.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 12:13

Rozwiązywanie układów równań metodą graficzną

Dowiedz sie: jak rozwiązać układ równań metodą graficzną, jak znaleźć punkt przecięcia się dwóch prostych na płaszczyźnie, jak narysować wykres prostej.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 11:50

Zadania o prędkości, drodze i czasie

Dowiedz sie: jak zapisać układ równań opisujący problem, jak znaleźć wielkość stałą w zadaniu, jak stosować wzór na prędkość w zadaniach tekstowych, jak stosować metodę graficzną do rozwiązywania zadań tekstowych.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2