Fraza: Pistacja

Znaleziono 642

Liczby pierwsze i złożone

miniatura 5 videocam

Zbiory liczbowe

miniatura 5 videocam

Kąty powstałe w wyniku przecięcia prostych

miniatura 3 videocam

Proporcje

miniatura 3 videocam

Potęgi o wykładniku naturalnym

miniatura 12 videocam

Wielokąty / Prostokąty i kwadraty

miniatura 5 videocam

Prawdopodobieństwo

miniatura 6 videocam

Trójkąt 30,60,90

miniatura 5 videocam

Działania pisemne - dodawanie i odejmowanie

miniatura 7 videocam

Sumy algebraiczne

miniatura 6 videocam