Fraza:

Znaleziono 695

Wartość bezwzględna

miniatura 4 videocam

Liczby naturalne - dziesiątkowy układ pozycyjny

miniatura 4 videocam

Pola figur - wprowadzenie

miniatura 3 videocam

Układy równań

miniatura 7 videocam

Podobieństwo wielokątów

miniatura 7 videocam

Podobieństwo trójkątów

miniatura 5 videocam

Wyrażenia algebraiczne

miniatura 3 videocam

Procenty - zastosowania

miniatura 9 videocam

Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura 11 videocam

Kąty w trójkątach i czworokątach

miniatura 4 videocam

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura 6 videocam

Graniastosłupy

miniatura 6 videocam

Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych

miniatura 5 videocam

Sumy algebraiczne - działania

miniatura 7 videocam

Działania na ułamkach zwykłych - mnożenie i dzielenie

miniatura 9 videocam

Symetria

miniatura 7 videocam

Działania na pierwiastkach

miniatura 3 videocam

Układ współrzędnych

miniatura 4 videocam

Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

miniatura 8 videocam

Korzystanie z kalkulatora i szacowanie wyników

miniatura 2 videocam