Fraza:

Znaleziono 189

Bryły - zadania

miniatura 2 videocam

Wielokąty foremne

miniatura 4 videocam

Potęgi i pierwiastki

miniatura 5 videocam

Logarytmy

miniatura 7 videocam

Sześciany w wyrażeniach algebraicznych

miniatura 7 videocam

Podobieństwo wielokątów

miniatura 7 videocam

Kąty i koła

miniatura 7 videocam

Trygonometria

miniatura 7 videocam

Wielomiany

miniatura 8 videocam

Wzory skróconego mnożenia

miniatura 6 videocam