Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 569

Pojęcie potęgi

miniatura 08:36

Odejmowanie pisemne „z pożyczaniem” i „bez pożyczania”

miniatura 07:46

Wyrażenia algebraiczne - nazywanie i odczytywanie

miniatura 09:59

Czas i kalendarz

miniatura 04:16

Porównywanie liczb mieszanych

miniatura 08:24

Jednostki długości - wprowadzenie

miniatura 06:39

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

miniatura 10:04

Roztwory

miniatura 08:44

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

miniatura 07:15

Zaznaczanie liczb dziesiętnych na osi liczbowej

miniatura 11:53