Wyniki wyszukiwania

Fraza: Pistacja

Znaleziono 536

Rozszerzanie ułamków zwykłych

miniatura 05:14

Skracanie ułamków zwykłych

miniatura 08:21

Rozszerzanie ułamków zwykłych - przykłady (kartka)

miniatura 06:32

Skracanie ułamków zwykłych - przykłady

miniatura 07:35

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura 05:11

Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura 06:59

Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 07:52

Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura 08:20

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - wprowadzenie

miniatura 03:55

Odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - przykłady

miniatura 06:16