Ścieżka:

miniatura 12:59

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób dzielić przez siebie liczby wielocyfrowe, w jaki sposób sprawdzić, czy wynik dzielenia jest poprawny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 07:26

Kąty

Dowiedz się: co to jest półprosta i czym różni się od prostej, jaki kąt nazywamy ostrym, jaki prostym, a jaki rozwartym, ile stopni ma kąt półpełny, a ile pełny, co to są kąt wklęsły i kąt wypukły.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.2

miniatura 09:55

Odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych

Dowiedz się: w jaki sposób odejmować w pamięci liczby dziesiętne, co zrobić, gdy od części dziesiątych pierwszej liczby nie można odjąć części drugiej liczby, jak obliczyć wynik odejmowania za pomocą dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.2

miniatura 09:56

Liczby pierwsze i liczby złożone

Dowiedz się: co to są liczby pierwsze, co to są liczby złożone, jak odróżnić liczbę pierwszą od złożonej, ile dzielników ma liczba pierwsza, a ile złożona, jak znaleźć liczby pierwsze wykorzystując sito Eratostenesa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.8 MAT-SP46-II.14

miniatura 08:19

Liczba spełniająca równanie

Dowiedz się: jak sprawdzić, czy liczba spełnia równanie, co to jest rozwiązanie równania, co to są równania równoważne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VI.1 MAT-SP78-VI.4

miniatura 12:42

Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne

Dowiedz się: jak dzielić w pamięci liczby dziesiętne przez liczby naturalne, w jakich sytuacjach można potrzebować dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.2

miniatura 06:36

Dzielenie liczb naturalnych przez ułamki zwykłe

Dowiedz się: jak podzielić liczbę naturalną przez ułamek zwykły, co to znaczy pomnożyć przez odwrotność ułamka, czy wynik dzielenia może być większy od dzielonej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.1

miniatura 09:54

Zastosowanie funkcji w życiu codziennym - prędkość, droga i czas

Dowiedz się: jak odczytywać wartości prędkości i odległości z wykresu, jak wyznaczyć drogę przebytą w danym czasie, jak wyznaczyć średnią prędkość w danym czasie.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.4

miniatura 08:48

Przekrój osiowy walca

Dowiedz się: co to jest przekrój osiowy walca, jak obliczyć pole przekroju osiowego walca, jak znaleźć przekrój osiowy walca.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 05:10

Nierówność trójkąta

Dowiedz się: Czy z każdych trzech odcinków można zbudować trójkąt, jaki warunek muszą spełniać odcinki, aby można było zbudować z nich trójkąt, jak brzmi i co oznacza pojęcie „nierówność trójkąta”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IX.2