Ścieżka:

miniatura 08:59

Mierzenie kątów

Dowiedz się: jaki przyrząd służy do mierzenia kątów, w jaki sposób posługiwać się kątomierzem, czemu kątomierz ma dwie podziałki, jak poprawnie zmierzyć kąt.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VIII.2

miniatura 10:14

Suma algebraiczna - wprowadzenie

Dowiedz się: co to jest suma algebraiczna, co to jest wyraz sumy algebraicznej, jak dodawać i odejmować jednomiany podobne.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-III.3 MAT-SP78-III.4

miniatura 09:45

Obniżki

Dowiedz się: jak obliczyć wartość obniżki cenowej, jak obliczyć cenę po obniżce, jak obliczyć, o jaki procent obniżono cenę.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.5

miniatura 05:47

Szacowanie wyników działań

Dowiedz się: na czym polega szacowanie, kiedy używamy określenia „około”, czy zawsze musimy podawać dokładny wynik, jak sprawnie wykonać obliczenia przybliżone.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.12

miniatura 12:50

Zapisywanie liczb dziesiętnych za pomocą ułamków zwykłych

Dowiedz się: jak zapisać liczbę dziesiętną w postaci ułamka zwykłego, w jaki sposób ustalić, jaką liczbę zapisać w mianowniku a jaką w liczniku, czy zera zapisane na końcu liczby dziesiętnej mają znaczenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.9

miniatura 05:06

Cecha podzielności liczb przez 4

Dowiedz się: Z tej lekcji dowiesz się: które liczby dzielą się przez 4, jak bez dzielenia rozpoznać liczbę podzielną przez 4, w jaki sposób zastosować cechę podzielności przez 4.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.7

miniatura 08:20

Mnożenie pierwiastków kwadratowych

Dowiedz się: jak mnożyć pierwiastki kwadratowe, jak obliczyć pierwiastek z iloczynu liczb, kiedy można mnożyć przez siebie pierwiastki kwadratowe.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-II.5

miniatura 11:38

Zamiana procentów na ułamki i odwrotnie

Dowiedz się: co oznacza symbol % (procent), jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą ułamka zwykłego, jak zapisać wielkość wyrażoną w procentach za pomocą liczby dziesiętnej, jak zapisać dowolny ułamek w postaci procenta.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-XII.1

miniatura 10:12

Metoda podstawiania - zadania

Dowiedz się: jak zapisać dane w postaci układu równań, jak rozwiązać układ równań metodą podstawiania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 09:05

Obliczanie ułamka danej liczby

Dowiedz się: jak obliczyć ułamek z całości, jak obliczyć ułamek danej liczby, jakim działaniem zapisać ułamek z danej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.5