ARCHIWUM

Próbny egzamin ósmoklasisty z Pi‑stacją 2020

Matematyka

Egzamin przebiegał podobnie do oficjalnego. O godzinie 9:00 rano arkusz egzaminacyjny został opublikowany jako link do pliku w formacie PDF. Jednocześnie udostępniliśmy interaktywny formularz do wpisywania odpowiedzi. Po przesłaniu formularza uczestnik egzaminu otrzymywał natychmiastową informację o uzyskanych wynikach do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zostały omówione w godzinach popołudniowych w trakcie live streamów na YouTube (na kanale PistacjaMatematyka). Po zakończeniu live streamu opublikowaliśmy na niniejszej stronie pełny klucz odpowiedzi do zadań otwartych i zamkniętych.

Formularz dawał też możliwość wpłynięcia na to, które zadania otwarte zostaną omówione szczegółowo na live streamie. Po prostu uczeń zaznaczał zadania, które sprawiły mu najwięcej problemu. Te, które wskazało najwięcej osób, rozwiązaliśmy i objaśniliśmy na żywo.


Archiwalne egzaminy

Interaktywne arkusze

Facebook YouTube