ARCHIWUM

Próbny egzamin ósmoklasisty z Pi‑stacją 2021

Matematyka

Egzamin przebiegał podobnie do oficjalnego. O godzinie 9:00 rano arkusz egzaminacyjny został opublikowany w tym artykule jako link do pliku w formacie PDF do wydrukowania. Jednocześnie udostępniliśmy interaktywny formularz do wpisywania odpowiedzi. Po przesłaniu formularza uczestnik egzaminu otrzymywał natychmiastową informację o uzyskanych wynikach do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zostały omówione w godzinach popołudniowych w trakcie live streamów na YouTube (na kanale PistacjaMatematyka – pełny harmonogram poniżej). Po zakończeniu live streamu opublikowaliśmy w tym artykule klucz odpowiedzi do zadań otwartych i zamkniętych.

Formularz dał też możliwość wpłynięcia na to, które zadania otwarte zostaną omówione szczegółowo na live streamie. Każdy uczestnik mógł zaznaczyć zadania, które sprawiły mu najwięcej problemu. Te, które wskazało najwięcej osób, rozwiązaliśmy i objaśniliśmy na żywo. Wszystkich zadań nie zdążyliśmy szczegółowo omówić, ponieważ chcieliśmy, aby stream trwał co najwyżej 2 godziny, a bardzo podobne zadania mogły już zostać omówione w trakcie innych naszych streamów.

Sprawdź też nagrania tegorocznych streamów powtórkowych ze wszystkich działów egzaminacyjnych!

Powodzenia na tegorocznych egzaminach!


Archiwalne egzaminy

Facebook YouTube