Pierwiastek, związek czy mieszanina?

Playlista: Substancje i ich właściwości

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym jest pierwiastek chemiczny,
  • czym jest mieszanina,
  • czym jest związek chemiczny,
  • jaka jest różnica między związkiem chemicznym a mieszaniną.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Free-Photos (Pixabay License)
Jurii (CC BY)
Wikimedia Commons (CC BY)
Fæ (CC BY)
Mrs Scarborough (Domena publiczna)
Nilfanion (CC BY-SA)
Ra'ike (CC BY-SA)
mac231 (Pixabay License)
Alexandra_Koch (Pixabay License)
Offnfopt (Domena publiczna)
ArtsyBee (Pixabay License)
Ryoji Iwata (Unsplash License)
PublicDomainPictures (Pixabay License)
Pexels (Pixabay License)
jpeter2 (Pixabay License)
Gilmanshin (Pixabay License)
Pexels (Pixabay License)
Couleur (Pixabay License)
WikimediaImages (Pixabay License)
me (CC BY-SA)
me (CC BY-SA)
me (CC BY-SA)
Techni-Tom (CC BY-SA)
me (CC BY-SA)
qin_yu_qiu (Pixabay License)
stux (Pixabay License)
tung256 (Pixabay License)
Pexels (Pixabay License)
feiern1 (Pixabay License)
Pavlofox (Pixabay License)
NEUROtiker (Domena publiczna)
Felix Hennersdorf (Domena publiczna)
Bru-nO (CC0)
pxfuel (CC0)
Walkerma (Domena publiczna)
Myriams-Fotos (Pixabay License)
Simon (CC0)
ronymichaud (CC0)
Clker-Free-Vector-Images (Pixabay License)
ChristianBodhi (Pixabay License)
Benjah-bmm27 (Domena publiczna)
Yikrazuul (Domena publiczna)
Bru-nO (Pixabay License)
Rafael Zajczewski (Pexels License)
congerdesign (Pixabay License)
adonyig (Pixabay License)
me (CC BY-SA)
me (CC BY-SA)
Serpens (CC BY-SA)
Windell Oskay (CC BY)
Asoult (CC BY)
Asoult (CC BY)
Pikrepo (CC0)
W. Oelen (CC BY-SA)
Clker-Free-Vector-Images (Pixabay License)
Benjah-bmm27 (Domena publiczna)
AnnaliseArt (Pixabay License)
OpenClipart-Vectors (Pixabay License)
Pixaline (Pixabay License)
Pxfuel (CC0)
Benjah-bmm27 (Domena publiczna)
OpenClipart-Vectors (Pixabay License)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.