Gęstość, masa, objętość

Playlista: Substancje i ich właściwości

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym jest gęstość substancji, a czym jej masa,
  • jak wyznaczać objętość substancji,
  • w jakich jednostkach wyrażamy gęstość substancji i jak je przeliczać,
  • jak obliczamy gęstość substancji,
  • jaka jest zależność między masą a gęstością.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by