Układ okresowy pierwiastków

Playlista:Wewnętrzna budowa materii

Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje,
  • co nazywamy okresem w układzie okresowym,
  • co nazywamy grupą w układzie okresowym,
  • ile jest grup, a ile okresów w układzie okresowym,
  • jak powstał układ okresowy.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Myślisz, że układ okresowy pierwiastków zawsze wyglądał tak, jak na ilustracji w twoim podręczniku? Nic podobnego. Rosyjski chemik, Dymitr Mendelejew przez wiele lat szukał zależności pomiędzy znanymi mu pierwiastkami. Informacje o każdym z nich wypisywał na osobnej kartce. Następnie próbował grupować te kartki tak, aby w jednej kolumnie znalazły się pierwiastki o podobnych właściwościach. Pierwszy układ okresowy zawierał zaledwie połowę obecnie znanych pierwiastków chemicznych. Układ okresowy to zbiór wszystkich istniejących pierwiastków chemicznych. Z układu okresowego możemy odczytać informacje o właściwościach pierwiastków. Każdy pierwiastek ma swój symbol który jest zrozumiały w każdym języku. Symbole pierwiastków pochodzą od ich łacińskich nazw. Symbol każdego pierwiastka składa się z jednej lub dwóch liter. Pierwsza litera jest zawsze wielka druga - zawsze mała. Pierwiastki ułożone są według swoich właściwości w pionowych kolumnach zwanych grupami i w poziomych szeregach zwanych okresami. Popatrz na układ i powiedz ile jest grup w układzie okresowym? Jest ich 18. W grupach znajdują się pierwiastki o zbliżonych właściwościach fizycznych i chemicznych. Teraz popatrz na układ jeszcze raz I powiedz, ile jest w nim okresów? Tak. Jest 7 okresów. Pierwiastki umieszczone pod układem okresowym należą do 6 i 7 okresu. W okresie znajdują się pierwiastki o stopniowo zmieniających się właściwościach. Liczba pierwiastków w okresach i w grupach jest różna. Na przykład w pierwszym okresie są tylko 2 pierwiastki: wodór i hel. A czy umiesz powiedzieć, ile pierwiastków jest w trzecim okresie? Jest ich 8. Zobacz, w okresie 7. są aż 32 pierwiastki! Czy potrafisz powiedzieć, co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje? Jest to międzynarodowy zapis będący skrótem nazwy łacińskiej pierwiastka. Składa się z jednej, bądź dwóch liter. Co nazywamy okresem w układzie okresowym? To poziomy szereg. Jest ich 7. Co nazywamy grupą w układzie okresowym? To pionowa kolumna. Jest ich 18. Układ okresowy to zbiór wszystkich istniejących pierwiastków chemicznych. Pierwiastki chemiczne ułożone są w układzie okresowym w siedmiu okresach i 18 grupach. Każdy pierwiastek ma swoją nazwę i symbol. Już wiesz, jak powstał i jak jest zbudowany układ okresowy pierwiastków ale to tylko jedna, ciekawa, chemiczna historia. Więcej ich znajdziesz na stronie: pistacja.tv Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie ominęły cię żadne nowości.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Układ okresowy pierwiastków chemicznych


Lista wszystkich autorów


Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Zofia Borysiewicz

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wikimedia Commons (Domena publiczna)
Den fjättrade ankan (Domena publiczna)
tommyvideo (CC0)
PIRO4D (CC0)
Free-Photos (CC0)
Free-Illustration (Licencja Pixabay)
Free Videos (CC0)
Katalyst Education (CC BY)