Z tego filmu dowiesz się:

  • co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje,
  • co nazywamy okresem w układzie okresowym,
  • co nazywamy grupą w układzie okresowym,
  • ile jest grup, a ile okresów w układzie okresowym,
  • jak powstał układ okresowy.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Myślisz, że układ okresowy pierwiastków zawsze wyglądał tak, jak na ilustracji w twoim podręczniku? Nic podobnego. Rosyjski chemik, Dymitr Mendelejew przez wiele lat szukał zależności pomiędzy znanymi mu pierwiastkami. Informacje o każdym z nich wypisywał na osobnej kartce. Następnie próbował grupować te kartki tak, aby w jednej kolumnie znalazły się pierwiastki o podobnych właściwościach. Pierwszy układ okresowy zawierał zaledwie połowę obecnie znanych pierwiastków chemicznych. Układ okresowy to zbiór wszystkich istniejących pierwiastków chemicznych. Z układu okresowego możemy odczytać informacje o właściwościach pierwiastków. Każdy pierwiastek ma swój symbol który jest zrozumiały w każdym języku. Symbole pierwiastków pochodzą od ich łacińskich nazw. Symbol każdego pierwiastka składa się z jednej lub dwóch liter. Pierwsza litera jest zawsze wielka druga - zawsze mała. Pierwiastki ułożone są według swoich właściwości w pionowych kolumnach zwanych grupami i w poziomych szeregach zwanych okresami. Popatrz na układ i powiedz ile jest grup w układzie okresowym? Jest ich 18. W grupach znajdują się pierwiastki o zbliżonych właściwościach fizycznych i chemicznych. Teraz popatrz na układ jeszcze raz I powiedz, ile jest w nim okresów? Tak. Jest 7 okresów. Pierwiastki umieszczone pod układem okresowym należą do 6 i 7 okresu. W okresie znajdują się pierwiastki o stopniowo zmieniających się właściwościach. Liczba pierwiastków w okresach i w grupach jest różna. Na przykład w pierwszym okresie są tylko 2 pierwiastki: wodór i hel. A czy umiesz powiedzieć, ile pierwiastków jest w trzecim okresie? Jest ich 8. Zobacz, w okresie 7. są aż 32 pierwiastki! Czy potrafisz powiedzieć, co to jest symbol pierwiastka i jak się go zapisuje? Jest to międzynarodowy zapis będący skrótem nazwy łacińskiej pierwiastka. Składa się z jednej, bądź dwóch liter. Co nazywamy okresem w układzie okresowym? To poziomy szereg. Jest ich 7. Co nazywamy grupą w układzie okresowym? To pionowa kolumna. Jest ich 18. Układ okresowy to zbiór wszystkich istniejących pierwiastków chemicznych. Pierwiastki chemiczne ułożone są w układzie okresowym w siedmiu okresach i 18 grupach. Każdy pierwiastek ma swoją nazwę i symbol. Już wiesz, jak powstał i jak jest zbudowany układ okresowy pierwiastków ale to tylko jedna, ciekawa, chemiczna historia. Więcej ich znajdziesz na stronie: pistacja.tv Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie ominęły cię żadne nowości.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Zofia Borysiewicz

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Napisy: Małgorzata Załoga, Раїса Скорик

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja:

Katalyst Education