Izotopy

Playlista: Wewnętrzna budowa materii

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym są izotopy,
  • czym różnią się od siebie izotopy jednego pierwiastka,
  • do czego wykorzystuje się izotopy,
  • które pierwiastki występują w przyrodzie w postaci jednego trwałego izotopu,
  • czym jest promieniotwórczość,
  • dlaczego atomy ulegają rozpadowi.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by