Energetyka reakcji chemicznych, katalizatory

Playlista: Reakcje chemiczne

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to znaczy, że reakcja jest endotermiczna (endoenergetyczna),
  • co to znaczy, że reakcja jest egzotermiczna (egzoenergetyczna),
  • co to jest katalizator i jak wpływa na przebieg reakcji chemicznej,
  • jak odróżnić substraty i produkty od katalizatora.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Patrycja Ostrowska

Materiały: Patrycja Ostrowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by