Wodór i jego związki

Playlista: Powietrze i jego składniki

Z tego filmu dowiesz się:


  • jakie są właściwości fizyczne i chemiczne wodoru,
  • w jakiej postaci występuje wodór w przyrodzie,
  • jakie są przykłady związków wodoru,
  • jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają amoniak, chlorowodór i siarkowodór.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Patrycja Ostrowska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Animacje: Patrycja Ostrowska

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Universal Newsreel (Domena publiczna)
Markus Klawonn (CC BY-SA)
Zibl (Licencja Pixabay)
adege (Licencja Pixabay)
PIRO4D (Licencja Pixabay)
Tomorrow Sp. z o.o. (CC BY)
José Reynaldo da Fonseca (CC BY)
Apphim (CC BY-SA)
TUBS (CC BY-SA)
Piotr1952 (CC BY-SA)
caelan (Licencja Pixabay)
Petr Kratochvil (Domena publiczna)
Tokumeigakarinoaoshima (CC BY-SA) [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45604815]
Mateusz War. (CC BY-SA)
chayka1270 (Licencja Pixabay)
Autor nieznany (CC SA 1.0)
Piotr1952 (CC BY-SA)
TeeFarm (Licencja Pixabay)
ChristianBodhi (Licencja Pixabay)
markusspiske (Licencja Pixabay)
macrovector (Licencja Freepik)
Autor nieznany (Domena publiczna)
Sam Shere (Domena publiczna)
Cofod, Arthur Jr (Domena publiczna)
macrovector (Licencja Freepik)
cottonbro (Licencja Pexels)
T.Rowlandson (CC BY)
munir92 (Licencja Pixabay)
Yoniteck (Licencja Pixabay)
Peggy_Marco (Licencja Pixabay)
Autor nieznany (Domena publiczna)
OpenClipart-Vectors (Licencja Pixabay)
AnnaliseArt (Licencja Pixabay)
AzaToth (Domena publiczna)
Ben_Kerckx (Licencja Pixabay)
Antranias (Licencja Pixabay)
Madhero88, M.Komorniczak (CC BY-SA)
sabinevanerp (Licencja Pixabay)
www.paul-hat-schuppenflechte.de (CC BY-SA)
Luk_Wro (Licencja Pixabay)
BookBabe (Licencja Pixabay)
High Contrast (CC BY)
HHO-AbgasEngel (CC BY-SA)
Danish Hayat (Licencja Pexels)
OpenClipart-Vectors (Licencja Pixabay)
doornekamph (Licencja Pixabay)
MilanWulf (LIcencja Pixabay)
LadislavBur (Licencja Pixabay)
tommyvideo (Licencja Pixabay)
NASA-Imagery (Licencja Pixabay)
Quique (Licencja Pixabay)
OpenClipart-Vectors (Licencja Pixabay)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by