Węglowodory

Playlista: Węglowodory

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak zbudowane są węglowodory,
  • na jakie grupy dzielimy węglowodory,
  • czym są alkany, alkeny, alkiny,
  • czym różni się węglowodór nasycony od nienasyconego,
  • gdzie możemy znaleźć węglowodory,
  • jak powstają niektóre z węglowodorów i jakie mają zastosowanie.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by