Węglowodory nasycone (alkany)

Playlista: Węglowodory

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak zbudowane są alkany,
  • co to jest szereg homologiczny,
  • jaki jest wzór ogólny alkanów,
  • gdzie występują alkany,
  • jak nazywają się i jakie wzory chemiczne mają najważniejsze alkany.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by