Właściwości węglowodorów nienasyconych

Playlista: Węglowodory

Z tego filmu dowiesz się:


  • jakie są właściwości chemiczne i fizyczne węglowodorów nienasyconych,
  • na czym polega reakcja addycji (przyłączania),
  • jak tworzy się nazwy związków powstałych w reakcji addycji,
  • jak przebiega reakcja spalania całkowitego i niecałkowitego,
  • jak odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by