Właściwości fizykochemiczne kwasu mrówkowego i octowego

Playlista: Pochodne węglowodorów

Z tego filmu dowiesz się:


  • jakie są właściwości fizyczne kwasów octowego i mrówkowego,
  • jak przebiega reakcja spalania kwasów octowego i mrówkowego,
  • jaki jest stan skupienia, zapach, kolor i reaktywność kwasów octowego i mrówkowego,
  • jak otrzymujemy sole kwasów karboksylowych,
  • jak przebiega dysocjacja kwasów karboksylowych,
  • gdzie wykorzystuje się kwasy octowy i mrówkowy,
  • jaki odczyn mają kwasy karboksylowe,
  • jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów karboksylowych.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Konsultacja: Angelika Apanowicz

Grafika podsumowania: Zofia Borysiewicz

Materiały: Zofia Borysiewicz, Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by