Siła jako wektor

Playlista: Dynamika

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym jest siła,
  • jak wyznaczamy wartość siły,
  • w jakich jednostkach wyrażamy siłę,
  • co to znaczy, że siła jest wielkością wektorową.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Weronika Brzezińska

Konsultacja: Anna Soliwocka

Grafika podsumowania: Patrycja Ostrowska

Materiały: Agnieszka Opalińska

Korekta: Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku: Aleksander Margasiński

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by