Porównywanie różnicowe - wprowadzenie

Playlista:Działania pamięciowe - dodawanie i odejmowanie

Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • co to jest porównywanie różnicowe,
  • jak obliczyć, która liczba jest większa i o ile.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Wyobraź sobie, że masz 12 złotych a twój kolega ma 20 złotych. Kto ma więcej pieniędzy i o ile? Krzyś ma 3 cukierki. Andrzej również ma 3 cukierki. Możemy więc powiedzieć, że Krzyś i Andrzej mają tyle samo cukierków. A co się stanie gdy damy Krzyśkowi 2 cukierki? Teraz Krzyś ma 3 dodać 2 cukierki. O ile więcej cukierków ma Krzyś? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Krzyś ma o dwa cukierki więcej niż Andrzej. To o ile cukierków mniej ma Andrzej? Możemy powiedzieć, że Andrzej ma o dwa cukierki mniej niż Krzyś. Dodajmy do siebie obie liczby. 3 dodać 2 to 5. Czy potrafisz powiedzieć, o ile liczba 5 jest większa od liczby 3? Liczba 5 jest o 2 większa od liczby 3. A czy potrafisz powiedzieć o ile mniejsza jest liczba 3 od liczby 5? Liczba 3 jest o 2 mniejsza od liczby 5. Odejmijmy teraz od liczby 5 liczbę 3. 5 odjąć 3 to 2. Jeśli chcesz dowiedzieć się, o ile jedna z liczb jest większa od drugiej liczby to wystarczy od większej liczby odjąć mniejszą liczbę. Jeśli od liczby 5 odejmiemy liczbę 3 otrzymamy liczbę 2. Oznacza to, że liczba 5 jest o 2 większa od liczby 3. Możemy też powiedzieć, że liczba 3 jest o 2 mniejsza od liczby 5. W życiu codziennym często chcemy wiedzieć o ile jedna liczba jest większa od drugiej albo o ile jedna liczba jest mniejsza od drugiej. Tak, jak już powiedziałem aby się tego dowiedzieć, wystarczy od większej liczby odjąć mniejszą liczbę. Taki sposób porównywania liczb nazywa się porównywaniem różnicowym. Jak myślisz dlaczego akurat różnicowym? Różnica to nic innego jak wynik odejmowania. Spójrz teraz na taką sytuację. Krzyś ma 3 cukierki. Andrzej również ma 3 cukierki. Dajmy Krzyśkowi 2 cukierki. Teraz chłopiec ma ich 3 dodać 2. Andrzejowi dajmy tylko 1 cukierek. Teraz ma ich 3 dodać 1. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytanie kto ma więcej cukierków Krzyś czy Andrzej i o ile. Zastanów się też o ile więcej cukierków od Andrzeja ma Krzyś. Krzyś dostał 2 cukierki. Andrzej tylko 1 cukierek. Oznacza to, że więcej cukierków ma Krzyś i ma ich o jeden cukierek więcej. Moglibyśmy uzyskać odpowiedź na to pytanie nieco innym sposobem. Ile wszystkich cukierków ma Krzyś? 3 dodać 2, czyli 5. A ile wszystkich cukierków ma Andrzej? 3 dodać 1, czyli 4. Porównajmy różnicowo obie liczby. Aby to zrobić, wystarczy od większej liczby odjąć mniejszą liczbę. 5 odjąć 4 równa się 1. Oznacza to, że różnica pomiędzy liczbą 5 a liczbą 4 wynosi 1. Liczba 5 jest o 1 większa od liczby 4. Można też powiedzieć, że liczba 4 jest o 1 mniejsza od liczby 5. Krzyś ma o 1 cukierek więcej niż Andrzej. Można też powiedzieć, że Andrzej ma o 1 cukierek mniej niż Krzyś. Rozwiążmy teraz takie zadanie. Ania ma 12 lat i brata starszego o 6 lat. Kasia ma 9 lat i brata starszego o 8 lat. Który z chłopców jest starszy i o ile? Zobacz. Z treści zadania wiemy, że Ania ma 12 lat. Jej brat jest o 6 lat starszy. Spróbuj samodzielnie obliczyć ile lat ma brat Ani. Skoro Ania ma 12 lat a jej brat jest o 6 lat starszy to jej brat ma 12 dodać 6 lat. 12 dodać 6 to 18. Brat Ani ma 18 lat. Z treści zadania wiemy również że Kasia ma 9 lat. Jej brat jest o 8 lat starszy. Spróbuj samodzielnie obliczyć ile lat ma brat Kasi. Skoro Kasia ma 9 lat a jej brat jest o 8 lat starszy to jej brat ma 9 dodać 8 lat. 9 dodać 8 to 17. Brat Kasi ma 17 lat. Chcemy wiedzieć, który z chłopców jest starszy i o ile. Możemy powiedzieć, że brat Ani jest starszy. Ma 18 lat. 18 to więcej niż 17. A czy potrafisz powiedzieć, o ile brat Ani jest starszy od brata Kasi? Aby to zrobić wystarczy od wieku brata Ani czyli od liczby 18, odjąć wiek brata Kasi czyli liczbę 17. Od liczby 18 odejmujemy liczbę 17. 18 odjąć 17 to 1. Możemy podać pełną odpowiedź. Brat Ani jest starszy od brata Kasi o 1 rok. Aby porównać różnicowo dwie liczby na przykład 5 i 11 wystarczy od większej liczby odjąć mniejszą liczbę. 11 odjąć 5 to 6. Można więc powiedzieć, że liczba 11 jest o 6 większa od liczby 5. Można też powiedzieć, że liczba 5 jest o 6 mniejsza od liczby 11. Zapraszam Cię do obejrzenia innych lekcji o dodawaniu i odejmowaniu oraz do subskrybowania naszego kanału.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Krzysztof Chojecki, Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


ClicerFreeVectorImages (CC0)
ClicerFreeVectorImages (CC0)
ClicerFreeVectorImages (CC0)
Maria Kosowska (CC BY-NC-SA)
Maria Kosowska (CC BY-NC-SA)
ClicerFreeVectorImages (CC0)