Szacowanie wyników działań

Playlista: Korzystanie z kalkulatora i szacowanie wyników

Z tego filmu dowiesz się:


  • na czym polega szacowanie,
  • kiedy używamy określenia „około”,
  • czy zawsze musimy podawać dokładny wynik,
  • jak sprawnie wykonać obliczenia przybliżone.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Valeri Malyk

Materiały:Krzysztof Chojecki, Joanna Zalewska

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by