Odczytywanie dużych liczb

Playlista: Liczby naturalne - dziesiątkowy układ pozycyjny

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak są zbudowane liczby,
  • co to są grupy (rzędy) jedności, dziesiątek i setek,
  • jak ułatwić sobie odczytywanie dużych liczb.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by