Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób przeliczać jednostki długości,
  • jak zamienić centymetry na milimetry lub decymetry,
  • ile milimetrów ma jeden kilometr.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Na linijce liczby znajdują się co 1 centymetr. Między tymi liczbami znajdują się mniejsze przegródki które mają swoją nazwę. Odcinek dziesięciocentymetrowy też ma swoją nazwę. W tej lekcji dowiesz się jakie to nazwy. Pewnie już wiesz, do czego służy linijka. Linijka służy do mierzenia długości. Zmierzmy długość główki tej zapałki. To jest ta część na której znajduje się siarka. Przyłóżmy zapałkę do linijki w taki sposób aby początek jej główki znajdował się równo w zerze. Zobacz. Długość główki zapałki odpowiada dwóm takim małym kreseczkom. Odległość między kolejnymi małymi kreseczkami wynosi dokładnie 1 milimetr. Zapiszę pod spodem 1 milimetr. Zwróć uwagę, że zamiast słowa milimetr zapisałem dwie małe litery m. W taki sposób oznaczamy milimetry. To jaką długość ma główka tej zapałki? Główka tej zapałki ma długość równą 2 milimetry. Schowam teraz tę zapałkę żebym mógł zmierzyć coś innego. Tym razem będzie to ołówek. Nie zmierzę jednak długości całego ołówka. Zmierzę wyłącznie tę naostrzoną część. Przyłożę teraz ten ołówek w odpowiedni sposób do linijki. Zobacz. Początek tej naostrzonej części znajduje się równo w zerze. A gdzie się kończy ta naostrzona część? W jedynce. Zwróć uwagę, że liczby na tej linijce znajdują się wyłącznie przy dłuższych kreseczkach. A co oznaczają te liczby? Te liczby oznaczają centymetry. A skąd to wiem? Na tej linijce znajduje się właśnie symbol centymetra. To jest główna jednostka tej linijki. Długość tej naostrzonej części ołówka wynosi 1 centymetr. Zapiszę pod spodem 1 centymetr. Jeszcze raz przypomnę, że dłuższe kreseczki oznaczają centymetry. Krótsze kreseczki oznaczają milimetry. A ile milimetrów potrzeba żeby otrzymać 1 centymetr? Można pomyśleć o tym w ten sposób: ile potrzeba takich krótkich odcinków aby otrzymać długość taką samą jak między liczbami 0 i 1? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Potrzeba dziesięciu takich krótkich odcinków, aby otrzymać odległość taką samą jak między liczbami 0 i 1. Ta odległość wynosi 1 centymetr. 10 takich krótkich odcinków to inaczej 10 milimetrów. Skoro to jest to samo co 1 centymetr to 1 centymetr równa się 10 milimetrów. Przypomnę Ci, że oprócz milimetrów i centymetrów mamy jeszcze decymetry, metry i kilometry. Schowam ten ołówek bo nie będzie nam już potrzebny. Spójrz teraz na linijkę. Mamy na niej dokładnie 10 centymetrów. Gdy zbierzemy 10 centymetrów to otrzymamy 1 decymetr. Zapiszę to. 1 decymetr równa się 10 centymetrów. Na tej linijce mamy dokładnie 10 centymetrów. Możemy stwierdzić, że dzięki tej linijce zmierzymy przedmioty których długość nie przekracza jednego decymetra. 1 decymetr to przecież 10 centymetrów. Między tymi jednostkami można dostrzec pewną zależność. Najmniejszą jednostką długości którą wykorzystujemy w życiu codziennym jest 1 milimetr. 10 milimetrów to inaczej 1 centymetr. Gdy z kolei zbierzemy 10 centymetrów to otrzymamy 1 decymetr. Do tej pory 10 mniejszych jednostek tworzy większą jednostkę. Gdy zbierzemy z kolei 10 decymetrów to otrzymamy kolejną jednostkę długości. Kolejną jednostką długości która występuje po decymetrach jest metr. 10 decymetrów to inaczej 1 metr. Zobacz. Do tej pory 10 mniejszych jednostek tworzy jedną większą jednostkę. 10 milimetrów to 1 centymetr. 10 centymetrów to 1 decymetr. 10 decymetrów to 1 metr. Czy pamiętasz w jakiej jednostce mierzy się odległość między miastami? Odległość między miastami mierzymy w kilometrach. Zapiszę więc 1 kilometr. Zapamiętaj. 1 kilometr to inaczej 1000 metrów. Przebiegnięcie jednego kilometra w dobrym czasie bez trenowania jest nie lada wyczynem. Gdyby 1 kilometr miał 10 metrów to po takim biegu nie czulibyśmy w ogóle zmęczenia. A czy potrafisz powiedzieć ile centymetrów ma 1 metr? Albo ile milimetrów ma 1 kilometr? Aby łatwo odpowiadać na takie pytania pokażę Ci pewną tabelkę. Największą jednostką jest kilometr. Następnie są metry decymetry centymetry i milimetry. 1 kilometr to 1000 metrów. Skoro tutaj mamy 1000 metrów to tutaj zapiszmy 100 metrów. Tutaj zapiszmy 10 metrów a tutaj 1 metr. Wiesz już, że 1 metr to 10 decymetrów. Wiesz również, że 1 decymetr to 10 centymetrów. A ile milimetrów ma 1 centymetr? 1 centymetr to 10 milimetrów. 1 milimetr to najmniejsza jednostka długości, którą posługujemy się w życiu codziennym więc w tym miejscu wpisałem liczbę 1. Tych pól nie będziemy wypełniali liczbami. Zobaczysz później, po co one są. Zastanawiasz się też pewnie do czego jest ta tabelka. Dzięki tej tabelce poznasz zależności pomiędzy jednostkami długości. Dzięki niej będzie można łatwo odczytać ile decymetrów ma 1 kilometr albo ile milimetrów ma 1 metr. Pokażę Ci teraz jak wypełnia się tę tabelkę. Zobacz. Wiemy, że 1 metr to inaczej 10 decymetrów. To ile decymetrów ma 10 metrów? Skoro 1 metr ma 10 decymetrów to 10 metrów ma 10 razy 10 decymetrów a to jest to samo co 100 decymetrów. W tym miejscu wpisuję więc liczbę 100. Spójrz teraz tutaj. 100 metrów ile to decymetrów? No to jeszcze raz. Skoro 1 metr ma 10 decymetrów to 100 metrów ma 100 razy 10 decymetrów 100 razy 10 to 1000 więc w tym miejscu mogę wpisać liczbę 1000. Popatrz teraz tutaj. Tutaj mamy 1000 metrów. Ile to decymetrów? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Skoro 1 metr ma 10 decymetrów to 1000 metrów ma 1000 razy 10 decymetrów. 1000 razy 10 to 10 000. W tym miejscu wpisuję więc liczbę 10 000. Spójrz teraz na to pole. Ile centymetrów ma 1 metr? Tyle samo co 10 decymetrów. A ile centymetrów ma 10 decymetrów? Skoro 1 decymetr ma 10 centymetrów to 10 decymetrów ma 10 razy 10 centymetrów. 10 razy 10 to 100. W tym miejscu wpisuję więc liczbę 100. 1 metr ma 100 centymetrów. W podobny sposób obliczysz ile milimetrów ma 1 decymetr. 1 decymetr to jest to samo co 10 centymetrów. 1 centymetr ma 10 milimetrów. 10 centymetrów to inaczej 10 razy 10 milimetrów. 10 razy 10 to 100. W tym miejscu mogę więc wpisać liczbę 100. 1 decymetr ma 100 milimetrów. Obliczmy teraz ile milimetrów ma 1 metr. 1 metr to inaczej 100 centymetrów. Wystarczy więc policzyć ile milimetrów ma 100 centymetrów. 1 centymetr ma 10 milimetrów. 100 centymetrów ma więc 100 razy 10 milimetrów. 100 razy 10 to 1000. W tym miejscu wpisuję więc liczbę 1000. Mam teraz dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie wypełnić puste pola w tej tabelce. Następnie włącz lekcję z powrotem i porównaj Twoje wyniki z moimi. Aby zamienić metry na centymetry wystarczy, że każdą liczbę pomnożysz przez 100. A dlaczego? Dlatego, że 1 metr ma właśnie 100 centymetrów. Zobacz. 10 metrów to inaczej 10 razy 100 centymetrów. 10 razy 100 to 1000. W tym miejscu wpisuję liczbę 1000. 100 metrów to inaczej 100 razy 100 centymetrów. 100 razy 100 to 10 000. W tym miejscu wpisuję więc liczbę 10 000. 1000 metrów to inaczej 1000 razy 100 centymetrów. 1000 razy 100 to 100 000. Wpisuję więc tutaj 100 000. A co trzeba zrobić aby zamienić decymetry na centymetry? Zobacz. 1 decymetr ma 10 centymetrów. Aby zamienić decymetry na centymetry wystarczy więc liczbę decymetrów pomnożyć przez 10. 10 razy 10 to 100 100 razy 10 to 1000 1000 razy 10 to 10 000 a 10 000 razy 10 to 100 000 Widać, że wszystko się zgadza. Do wypełnienia została ostatnia kolumna w której znajdują się milimetry. Aby ją wypełnić możesz liczbę metrów pomnożyć przez 1000, ponieważ 1 metr ma właśnie 1000 milimetrów. Możesz też liczbę decymetrów pomnożyć przez 100, ponieważ 1 decymetr ma właśnie 100 milimetrów. Możesz też liczbę centymetrów pomnożyć przez 10, ponieważ 1 centymetr ma właśnie 10 milimetrów. Ja wybiorę ostatni sposób czyli mnożenie przez 10. Aby pomnożyć dowolną liczbę przez 10 wystarczy do niej dopisać jedno 0 i będziemy mieli gotowy wynik. Zobacz. 1000 razy 10 to 10 000 czyli 1000 i jedno 0. 1000 i jedno 0. 10 000 razy 10 to 100 000 czyli 10 000 i jedno 0. 100 000 razy 10 to 1 000 000. W tym miejscu wpisuję 1 000 000. 1 000 000 to 1 i 6 zer. Najmniejszą jednostką długości jest milimetr. 10 milimetrów to 1 centymetr. 10 centymetrów to decymetr. W jednym metrze mieści się 100 centymetrów a 1 kilometr to tyle samo co 1000 metrów. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o jednostkach długości i jednostkach masy oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Krzysztof Chojecki, Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Ewelina Łasa, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education