Z tego filmu dowiesz się:

  • w jaki sposób zamieniać mniejsze jednostki długości na większe,
  • w jaki sposób zamieniać większe jednostki długości na mniejsze,
  • kiedy przy zamianie jednostek mnożyć, a kiedy dzielić.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Kasia ma 165 centymetrów wzrostu. Ania ma 1 metr i 58 centymetrów wzrostu. Która dziewczynka jest wyższa? Czy pamiętasz zależności między jednostkami długości? Jeśli nie to tutaj masz przypomnienie. W poprzedniej lekcji powiedziałem że warto to zapamiętać ponieważ będziemy bardzo często wykorzystywali tę wiedzę w przyszłości. Na przykład teraz. A do czego? Do zamiany jednostek. Tutaj mamy pierwsze polecenie. Zamień na metry. 15 kilometrów. Ile to metrów? Skoro chcemy zamienić kilometry na metry to na początku warto zastanowić się ile metrów ma 1 kilometr. 1 kilometr to inaczej 1000 metrów. 15 kilometrów to 15 razy więcej. Skoro 1 kilometr to 1000 metrów to, aby zamienić 15 kilometrów na metry wystarczy liczbę 15 pomnożyć przez 1000. Zobacz. 15 razy 1000 to 15 000. 15 kilometrów to inaczej 15 000 metrów. Schowam teraz te obliczenia i przejdę do kolejnego przykładu. Zobacz. Tym razem mamy zamienić na kilometry 3000 metrów. Jeszcze raz przypomnę że 1000 metrów to inaczej 1 kilometr. Gdy zamienialiśmy kilometry na metry to liczbę kilometrów mnożyliśmy przez 1000 bo 1 kilometr to 1000 metrów. Tym razem chcemy zrobić coś odwrotnego. Chcemy zamienić metry na kilometry. Aby to zrobić wystarczy liczbę metrów podzielić przez 1000. Odcinek, który ma 3000 metrów dzielimy na odcinki, gdzie każdy z nich ma 1000 metrów i otrzymujemy 3 takie odcinki. 3000 metrów to inaczej 3 kilometry. Spójrz teraz na kolejny przykład. Tym razem mamy zamienić na decymetry 4 metry. Zatrzymaj lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. No i znowu. Na początku przypominamy sobie ile decymetrów ma 1 metr. 1 metr to inaczej 10 decymetrów. 4 metry to 4 razy więcej. Aby zamienić metry na decymetry wystarczy liczbę metrów pomnożyć przez 10 bo 1 metr ma 10 decymetrów. 4 razy 10 to 40. 4 metry to inaczej 40 decymetrów. Schowam teraz te obliczenia żebyśmy mogli przejść do kolejnego przykładu. Tym razem mamy zamienić na metry 90 decymetrów. Zatrzymaj lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Jeszcze raz przypomnę że 10 decymetrów to 1 metr. Podzielmy więc 90 decymetrów na odcinki gdzie każdy z nich ma po 10 decymetrów. 90 podzielić przez 10 to 9. 90 decymetrów to inaczej 9 metrów. Spójrz na te 2 przykłady. W tym przypadku większą jednostkę zamieniliśmy na mniejszą i korzystaliśmy z mnożenia. W tym przypadku mniejszą jednostkę zamienialiśmy na większą. Przy takiej zamianie korzystamy z dzielenia. Warto to zapamiętać. Nie ma co się oszukiwać. Dzielenie jest trudniejszym działaniem niż mnożenie. Gdy do zamiany jednostek wykorzystujemy dzielenie to na końcu możemy sprawdzić swój wynik. Jak zamieniamy metry na decymetry? Liczbę metrów mnożymy przez 10. Jeśli 9 pomnożymy przez 10, otrzymamy 90. Zgadza się. 90 decymetrów to inaczej 9 metrów. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zamień na centymetry 13 metrów. Czy pamiętasz ile centymetrów ma 1 metr? 1 metr to inaczej 100 centymetrów. 13 metrów to 13 razy więcej. Aby zamienić metry na centymetry wystarczy liczbę metrów czyli w tym przypadku 13 pomnożyć przez 100. 13 razy 100 to 1300. 13 metrów to inaczej 1300 centymetrów. Schowam teraz te obliczenia i przejdziemy sobie do kolejnego przykładu. Tym razem spróbuj samodzielnie zamienić na centymetry 300 decymetrów. Czy pamiętasz ile centymetrów ma 1 decymetr? 1 decymetr to inaczej 10 centymetrów. Zauważ, że znowu zamieniamy większą jednostkę na mniejszą. Będziemy korzystali więc z mnożenia. Skoro 1 decymetr to jest to samo co 10 centymetrów, to aby zamienić 300 decymetrów na centymetry wystarczy liczbę 300 pomnożyć przez 10. 300 razy 10 to 3000. 300 decymetrów to 3000 centymetrów. No to mam dla Ciebie kolejne zadanie. Zamień na centymetry 40 milimetrów. Zwróć uwagę, że w tym przypadku mniejszą jednostkę, czyli milimetry zamieniamy na większą jednostkę czyli na centymetry. W tym przypadku będziemy korzystali z dzielenia. Zobacz. 1 centymetr to inaczej 10 milimetrów. Podzielmy więc odcinek który ma długość równą 40 milimetrów na odcinki, gdzie każdy z nich będzie miał długość równą 10 milimetrów. 40 podzielić przez 10 to 4. 40 milimetrów to inaczej 4 centymetry. Znowu możemy sprawdzić czy ten wynik jest poprawny korzystając z mnożenia. Zamieniając większą jednostkę czyli centymetry na mniejszą jednostkę czyli na milimetry, korzystamy z mnożenia. 1 centymetr to 10 milimetrów. Jeśli liczbę centymetrów, czyli 4 pomnożymy przez 10, to otrzymamy 40. Zgadza się. 40 milimetrów to inaczej 4 centymetry. No to jeszcze jedno zadanie dla Ciebie. Zamień na milimetry 70 centymetrów. W tym przypadku większą jednostkę czyli centymetry zamieniamy na mniejszą jednostkę bo na milimetry. 1 centymetr to 10 milimetrów. 70 centymetrów to 70 razy więcej. Pomóżmy więc liczbę 70 przez 10. 70 razy 10 to 700. 70 centymetrów to inaczej 700 milimetrów. Jeśli chcesz zamienić mniejsze jednostki na większe na przykład milimetry na centymetry to dzielisz. Jeśli chcesz zamienić jednostki większe na mniejsze na przykład kilometry na metry to mnożysz. Zapamiętaj zależności pomiędzy jednostkami. To pomoże Ci ustalić przez ile mnożyć lub dzielić. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o jednostkach długości i jednostkach masy to zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego tematu. Zapraszam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Ewelina Łasa, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: