Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - przykłady

Playlista: Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak poprawnie dzielić różne liczby sposobem pisemnym,
  • co zrobić, gdy na końcu dzielenia nie wychodzi zero.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Krzysztof Chojecki, Katarzyna Iżycka

Korekta:Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by