Z tego filmu dowiesz się:

  • które liczby są podzielne przez 2,
  • jak szybko, bez wykonywania dzielenia sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 2,
  • w jaki sposób stosować cechę podzielności przez 2.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Czy wiesz, że wystarczą dwie sekundy na to aby stwierdzić, czy dokładnie z 1024 jednakowych klocków da się zbudować dwie identyczne nogi robota? Za chwilę się tego nauczysz. Widzisz tabelę, w której znajdują się liczby od jednego do stu. Zaznaczymy w niej wszystkie liczby które dzielą się przez 2. Aby znaleźć takie liczby posłużę się taką ilustracją. Zobacz: widzisz tutaj jedną parę Jedna para to inaczej dwie osoby. W jednej parze są więc 1 razy 2, czyli 2 osoby. Liczba 2 dzieli się przez 2. W tabeli liczba 2 znajduje się w tym miejscu. Co się stanie, gdybyśmy mieli dwie takie pary? W dwóch parach mielibyśmy 2 razy 2, czyli 4 osoby. Cztery to kolejna liczba która dzieli się przez 2. Aby znaleźć kolejną liczbę wystarczy zastanowić się ile osób będzie w trzech parach. Trzy pary po dwie osoby to 6 osób. Liczba 6 także dzieli się przez 2. Zwróć uwagę, że liczbę 2 mnożymy przez kolejne liczby naturalne które są większe niż zero. Najpierw mnożyliśmy liczbę 2 przez 1 następnie przez 2, a później przez 3. Dzięki temu otrzymywaliśmy kolejne liczby które dzielą się przez 2. No to jak znaleźć kolejną liczbę? Teraz pomnożymy liczbę 4 przez 2. Cztery pary po dwie osoby to inaczej 8 osób. Osiem to kolejna liczba, która dzieli się przez 2. Pomnóżmy jeszcze 5 przez 2. 5 razy 2 to 10. Liczba 10 także dzieli się przez 2. Mam teraz dla ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie podać pięć kolejnych liczb występujących po liczbie 10, które dzielą się przez 2. Jeśli pomnożymy liczbę 6 przez 2 to otrzymamy 12. Liczba 12 znajduje się w tabeli tutaj. Jeśli pomnożymy liczbę 7 przez 2 to otrzymamy 14. Ta liczba znajduje się w tabeli w tym miejscu. 8 razy 2 to 16. Liczba 16 znajduje się w tabeli tutaj. Do znalezienia zostały nam dwie liczby. Pomnóżmy teraz liczbę 9 przez 2. Otrzymamy 18. Liczba 18 znajduje się w tabeli w tym miejscu. No to teraz mnożymy jeszcze liczbę 10 przez 2. Otrzymamy 20. 20 znajduje się w tabeli w tym miejscu. Zwróć uwagę, że liczby podzielne przez 2 znajdują się w tej tabeli w tych kolumnach. No to zobacz: W tej kolumnie znajdują się liczby których ostatnią cyfrą jest 2. W tej kolumnie znajdują się liczby których ostatnią cyfrą jest 4. W tej kolumnie znajdują się liczby których ostatnią cyfrą jest 6. W następnej ostatnią cyfrą każdej liczby jest 8. A w ostatniej kolumnie ostatnią cyfrą każdej liczby jest zero. Właśnie w taki sposób błyskawicznie rozpoznajemy liczby, które dzielą się przez 2. Patrzymy na ostatnią cyfrę. Zapamiętaj: Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 2, 4, 6, 8 lub 0. Mam teraz dla ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie powiedzieć, które liczby znajdujące się w tej tabeli dzielą się na pewno przez 2. Jeszcze raz przypomnę, że będą to liczby których ostatnią cyfrą jest 2, 4, 6, 8 lub 0. Do tej pory wypełniliśmy dwa pierwsze wiersze tej tabelki. Teraz zaznaczę w trzecim wierszu liczby które są podzielne przez 2. Są to liczby 22… 24, 26… 28 i 30. Wszystkie te liczby na pewno dzielą się przez 2. Jeśli nie wierzysz, to możesz to sprawdzić. Zaznaczę teraz w kolejnych wierszach liczby które również dzielą się przez 2. Będzie ich dość sporo. Wróćmy teraz do zadania z początku lekcji. Wyobraź sobie, że masz 1024 klocki. Chcemy się dowiedzieć, czy dokładnie z takiej liczby klocków da się zbudować dwie identyczne nogi robota. Aby się tego dowiedzieć, wystarczy sprawdzić czy liczba 1024 dzieli się przez 2. Czy rzeczywiście wystarczą na to 2 sekundy? Sprawdź to. Ostatnią cyfrą jest czwórka czyli ta liczba dzieli się przez 2. No dobra, może zajęło mi to 4 sekundy ale to i tak wciąż dużo szybciej, niż gdybyśmy mieli dzielić tę liczbę pisemnie przez 2. Liczba dzieli się przez 2 gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. Liczby podzielne przez 2 nazywamy liczbami parzystymi. Zapraszam cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tej playlisty oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk, Katarzyna Iżycka

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga

Napisy: Małgorzata Załoga, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: