Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach

Playlista: Porównywanie ułamków zwykłych

Z tego filmu dowiesz się:


  • w jaki sposób porównać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
  • jaki wpływ na wielkość ułamka ma jego licznik,
  • czy większy licznik oznacza większy ułamek.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Angela Getler

Materiały:Katarzyna Iżycka

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


hannahlouise123 (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by