Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach

Playlista: Porównywanie ułamków zwykłych

Z tego filmu dowiesz się:


  • w jaki sposób porównać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
  • jaki wpływ na wielkość ułamka ma jego licznik,
  • czy większy licznik oznacza większy ułamek.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Katarzyna Iżycka

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


hannahlouise123 (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by