Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - wprowadzenie

Playlista: Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

Z tego filmu dowiesz się:


  • w jaki sposób dodać do siebie ułamki o jednakowych mianownikach,
  • jak przedstawić dodawanie ułamków w sposób graficzny.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Angela Getler

Materiały:Katarzyna Iżycka, Joanna Zalewska

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by