Dodawanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - przykłady

Playlista: Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak sprawnie dodawać ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
  • co zrobić, gdy w wyniku dodawania otrzymasz ułamek niewłaściwy,
  • w jaki sposób poprawnie zapisać wynik dodawania.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Korekta:Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by