Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

Playlista: Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

Z tego filmu dowiesz się:


  • w jaki sposób dodawać liczby mieszane,
  • co zrobić, gdy w wyniku dodawania otrzymasz ułamek niewłaściwy.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Katarzyna Iżycka, Joanna Zalewska

Korekta:Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by