Dodawanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

Playlista: Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

Z tego filmu dowiesz się:


  • w jaki sposób dodawać liczby mieszane,
  • co zrobić, gdy w wyniku dodawania otrzymasz ułamek niewłaściwy.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Katarzyna Iżycka, Joanna Zalewska

Korekta: Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by