Z tego filmu dowiesz się:

  • jak rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące dodawania ułamków,
  • w jaki sposób sprytnie dodać do siebie kilka ułamków,
  • jak znaleźć liczbę większą od danej o pewien ułamek.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Dwie klasy, mają przygotować 1 wspólny łańcuch o długości 240 centymetrów. Klasa 1A zrobiła łańcuch o długości 111 i 6/10 centymetra. Klasa 1B o długości 125 i 3/10 centymetra. Czy udało im się zrobić łańcuch o potrzebnej długości? Pierwsze zadanie w tej lekcji to: znajdź liczbę o 2 i 1/5 większą od liczby 3/5. Aby znaleźć taką liczbę wystarczy do ułamka 3/5 dodać liczbę 2 i 1/5. Zauważ, że tutaj nie mamy całości. Mamy tylko sam ułamek. Druga liczba ma 2 całe i 1/5. Skoro tylko ta liczba ma całości to przepisujemy liczbę 2. Teraz do ułamka 3/5 dodajemy część ułamkową tej liczby, czyli 1/5. 3/5 dodać 1/5 to 4/5 Otrzymujemy 2 całe i 4/5. Liczbą, która jest większa o 2 całe i 1/5 od liczby 3/5 jest liczba 2 całe i 4/5. Mam teraz dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcje i spróbuj samodzielnie znaleźć liczbę o 2 i 1/5 większą od liczby 4/5. Aby to zrobić wystarczy do ułamka 4/5 dodać liczbę 2 i 1/5. Znowu nie mamy tutaj całości. Jest tutaj wyłącznie ułamek. Obok mamy liczbę, która ma 2 całe i 1/5. Przepisujemy więc całości, czyli liczbę 2. Teraz do ułamka 4/5, dodajemy część ułamkową tej liczby czyli 1/5. 4/5 dodać 1/5 to 5/5 A czy wiesz ile to jest 5/5? 5/5 to inaczej 1 cała. 2 całe i 1 cała to 3 całe. Liczba, która jest większa o 2 i 1/5 od liczby 4/5 to liczba 3. Tym razem spróbuj samodzielnie znaleźć liczbę o 2 i 4/7 większą od liczby 3 i 1/7. Aby to zrobić, wystarczy do liczby 3 i 1/7 dodać liczbę 2 i 4/7. Zapiszę to działanie. Najpierw dodajemy do siebie całości. 3 dodać 2 to 5 Zapiszę tutaj liczbę 5. Teraz dodajemy do siebie części ułamkowe. 1/7 dodać 4/7 to 5/7 Liczba, która jest większa o 2 i 4/7 od liczby 3 i 1/7 to liczba 5 i 5/7. Spróbuj samodzielnie znaleźć liczbę o 2 i 4/7 większą od liczby 12 i 6/7. Zapewne wiesz już, że aby to zrobić wystarczy do liczby 12 i 6/7 dodać liczbę 2 i 4/7. Zapiszę to działanie. Znowu najpierw dodajemy do siebie całości. 12 dodać 2 to 14 Teraz dodajemy do siebie części ułamkowe. 6/7 dodać 4/7 to 10/7 Zauważ, że w części ułamkowej otrzymaliśmy ułamek którego licznik jest większy od mianownika. To jest ułamek niewłaściwy. Ułamki niewłaściwe możemy zapisywać w postaci liczb mieszanych. Czy wiesz jak ten ułamek możemy zapisać w postaci liczby mieszanej? Podzielmy licznik przez mianownik. 10 podzielić przez 7 to 1 z resztą 3 10/7 to inaczej 1 cała i 3/7. Zapiszmy teraz liczbą 14 i 10/7 w taki sposób, aby w części ułamkowej był ułamek właściwy. Skoro 10/7 to inaczej 1 cała i 3/7 to dodajmy najpierw do siebie całości . 14 dodać 1 to 15 W części ułamkowej zapisujemy 3/7. 14 i 10/7 to inaczej 15 i 3/7. Liczba, która jest większa o 2 i 4/7 od liczby 12 i 6/7 to 15 i 3/7. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Magda kupiła 3/4 kilograma mięsa 1 i 1/4 kilograma jabłek oraz 3/4 kilograma sera. Zakupy spakowała do koszyka. Pusty koszyk waży 1/4 kilograma. Ile kilogramów ważą zakupy wraz z koszykiem? Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy dodać do siebie masę wszystkich produktów oraz masę kosza. Magda kupiła 3/4 kilograma mięsa. Do tego kupiła 1 i 1/4 kilograma jabłek. Do tego kupiła 3/4 kilograma sera. Pusty koszyk waży 1/4 kilograma. Dodajemy do siebie masę wszystkich produktów oraz masę koszyka. Mamy tutaj sumę czterech ułamków. W jaki sposób możemy ją obliczyć? Można dodawać ułamki po kolei jeden po drugim. Można również skorzystać z prawa łączności czyli łączyć ze sobą dowolne składniki. Pokażę Ci inny, sprytny sposób obliczenia tej sumy. Dodam do siebie najpierw te dwa ułamki. A dlaczego akurat te? Mają one takie same mianowniki. Dodam do siebie liczniki a mianownik przepiszę. 3 dodać 1 to 4 Otrzymuję 4/4 kilograma. 4/4 kilograma to inaczej 1 kilogram. Powiem Ci teraz, dlaczego dodałem najpierw do siebie te dwa ułamki. Mają one takie same mianowniki. Ułamki o takich samych mianownikach sumujemy, dodając do siebie liczniki. Zauważyłem, że jeśli dodam do siebie liczniki tych dwóch ułamków, to otrzymam taką samą liczbę, jaka znajduje się w ich mianownikach. Ułamek, którego licznik jest taki sam jak mianownik to inaczej 1. Do liczby 1 łatwo dodać jakąkolwiek inną liczbę. Dodamy do niej sumę tych dwóch liczb. Ta liczba nie ma całości a ta ma 1 całość. Przepisuję więc liczbę 1. Do tego ułamka dodaję więc ułamek który znajduje się w części ułamkowej tej liczby. 3/4 dodać 1/4 to 4/4 Otrzymujemy 1 całą i 4/4 kilograma. Zauważ, że w części ułamkowej znajduje się ułamek którego licznik jest taki sam jak mianownik. 4/4 kilograma to przecież 1 kilogram. 1 kilogram i 1 kilogram to 2 kilogramy. 2 kilogramy dodać 1 kilogram to 3 kilogramy. Zakupy razem z koszykiem ważą 3 kilogramy. Rozwiązując zadania tekstowe pamiętaj o dokładnym przeczytaniu treści. Wypisz, co wiesz z zadania a co musisz obliczyć. Jeśli to możliwe zrób rysunek. Zastanów się nad sposobem rozwiązania. W kolejnych lekcjach z tej playlisty dowiesz się jak odejmować ułamki o tych samych mianownikach. Jeśli chcesz być na bieżąco to zasubskrybuj nasz kanał.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Anna Jeremicz

Napisy: Klaudia Abdeltawab, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: