Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

Playlista: Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące dodawania ułamków,
  • w jaki sposób sprytnie dodać do siebie kilka ułamków,
  • jak znaleźć liczbę większą od danej o pewien ułamek.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Korekta:Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


JosepMonter (CC0)
Katlyst Education (CC0)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by